Monday, December 06, 2004

طرحی برای کتاب خوانی

سلام
در صورت یافتن این کتاب، لطفا:
آن را بخوانید و در هر مکان عمومی و در هر شهری که مایلید، جا بگذارید تا افراد دیگری هم آن را بیایند و بخوانند.
نام کتاب، محل و تاریخ یافتن آن را در قسمت "پیام های دیگران" وبلاگ زیر بنویسید:
http://www.ketabkooche.blogspot.com/
اگر به اینترنت دسترسی ندارید و یا به این طرح بی علاقه اید، فقط طبق بند 1 عمل کنید.
در حفظ این کتاب بکوشید و آن را در محل هایی که احتمال می دهید آسیبی به آن وارد شود، جا نگذارید.
این کتاب را نزد خود نگه ندارید و چه آن را مطالعه می کنید، چه نمی کنید، حتما در محل مناسبی که در دسترس دیگران باشد، جا بگذارید.
اگر این کتاب را می خوانید، سعی کنید آن را مدت زیادی نزد خود نگه ندارید.
کتاب را در یک مکان عمومی مناسب جا بگذارید و حتی المقدور از تحویل آن به افراد دیگر به صورت مستقیم خودداری کنید.
اگر درباره ی این طرح نظری دارید، در قسمت نظرخواهی وبلاگ، و اگر مطلبی درباره ی کتاب دارید، آن را به آدرس زیر ارسال کنید تا در وبلاگ درج شود.
ketabkooche@yahoo.com
ضمنا اگر در پیغام گذاری در این وبلاگ دچار مشکل شدید، پیغام خود را از طریق آدرس ایمیل ارسال کنید.